Otevřít hlavní menu

Ergonomická encyklopedie - M1 Aréna β

Klávesnice

Běžná klávesnice

Správná klávesnice

Výzkumem bylo zjištěno, že fyziologicky nejvýhodnější poloha klávesnice a myši je v optimální dosahové zóně, což je oblast bezprostředně před trupem, kterou lze snadno rukama obsáhnout bez ohybu zápěstí či ramen. Při déletrvající práci v sedě s rukama mimo tuto zónu se vychylují ramena a zvyšuje se diskomfort a tenze v oblasti šíje a svalů ramenního pletence.

Jedním z nejdůležitějších činitelů je výška pracovní plochy, která ovlivňuje polohu a sklon ramen, nadloktí, loktů, předloktí a rukou. Příliš vysoký stůl nutí k zvednutí ramen, paže v lokti svírající ostrý úhel a předloktí je stlačeno hranou stolu, což vede k iritaci přilehlých svalových skupin, omezeného průtoku krve a k bolestem, které zasahují až do šíjové oblasti. Snížení pracovní plochy vede k přirozenějšímu držení paží s úhlem v lokti větším než 90°, což odstraňuje jednu z hlavních příčin diskomfortu. Dobrý klávesnicový mechanismus umožňuje práci v této optimální zóně a tím přispívá k omezení potíží.

Přesně pro tento účel má M1 Aréna v Praze elektricky stavitelný stůl - simulujeme na něm výšku stolu zákazníka.

Dalším zdrojem potíží při práci na klávesnici, umístěné na vysokém stole je extenze ruky, tj. ruka v zápěstí zvednutá nahoru. Příčinou toho je pozitivní sklon klávesnice, kdy je její vzdálenější hrana zvednuta. Ergonomický klávesnicový systém znemožňuje tento negativní úhel, dovoluje pouze sklon neutrální či negativní, což vede k tomu, že ruka s předloktím jsou v rovině. To udržuje zápěstí v neutrální poloze a napomáhá prevenci poškození rukou syndromem karpálního tunelu.

Související články